ActivitiesTitle Association Start time End time Location
Afscheidsbar Home Bertha de Vriese 5/16/24, 8:00 PM 5/17/24, 1:00 AM Home Bertha - Zaal A
Verkiezingen Home Bertha de Vriese 5/8/24, 8:00 PM 5/9/24, 12:00 AM Home Bertha - Zaal A
All-out bar Home Bertha de Vriese 4/29/24, 8:00 PM 4/30/24, 1:00 AM Home Bertha - Zaal A
Jeneverhonkbal Home Bertha de Vriese 4/29/24, 5:30 PM 4/29/24, 7:30 PM Grasveld Sterre
Ont-Gru-ningscantus Home Bertha de Vriese 4/23/24, 8:00 PM 4/24/24, 3:00 AM Home Bertha - Zaal B
BBQ Home Bertha de Vriese 4/22/24, 7:00 PM 4/23/24, 12:00 AM Home Bertha - tuin
Bob Rosé bar Home Bertha de Vriese 4/15/24, 8:00 PM 4/16/24, 1:00 AM Home Bertha - Zaal A
Schachten bar Home Bertha de Vriese 3/27/24, 8:00 PM 3/28/24, 2:00 AM Home Bertha - Zaal A
Bridgerton fuif Home Bertha de Vriese 3/20/24, 9:00 PM 3/21/24, 4:00 AM Home Bertha - Zaal B
Tafelvoetbal in real life Home Bertha de Vriese 3/14/24, 5:00 PM 3/14/24, 6:30 PM Grasveld sterre
Milieu bar Home Bertha de Vriese 3/13/24, 8:00 PM 3/14/24, 2:00 AM Home Bertha - Zaal A
Themacantus Home Bertha de Vriese 3/5/24, 8:00 PM 3/6/24, 3:00 AM ‘T Fokschaap
Kahoot bar Home Bertha de Vriese 2/27/24, 8:00 PM 2/28/24, 1:00 AM Home Bertha - Zaal A
VFO cantus Home Bertha de Vriese 2/23/24, 8:00 PM 2/24/24, 3:00 AM ‘T Fokschaap
Ladies night Home Bertha de Vriese 2/19/24, 7:00 PM 2/20/24, 1:00 AM Home Bertha - Zaal A