Detailpage Studentenraad Bio-Ingenieurswetenschappen

Description

StuBio is de Facultaire Studentenraad van de Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Stubio vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten. Dit kan gaan van de faculteitsraad, opleidingscommissies, en alle andere commissies aan onze faculteit. Wij gaan over alle thema's die onze studenten aanbelangen.

Logo

General information

Name
Studentenraad Bio-Ingenieurswetenschappen
Abbreviation
stubio
Parent
Gentse Studentenraad
Website
https://stubio.ugent.be/
Email
stubio@student.ugent.be
Legal entity
Unincorporated association