Detailpage Studentenraad Bio-Ingenieurswetenschappen

StuBio is de Facultaire Studentenraad van de Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Stubio vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten. Dit kan gaan van de faculteitsraad, opleidingscommissies, en alle andere commissies aan onze faculteit. Wij gaan over alle thema's die onze studenten aanbelangen.

Future activities

No activity planned.

Information

General information

Abbreviation
stubio
Parent
Gentse Studentenraad
Website
https://stubio.ugent.be/
Email
stubio@student.ugent.be
Legal entity
Unincorporated association