Detailpage Rethinking Economics Ghent

Rethinking Economics Ghent (RE9000) is de lokale afdeling van de internationale beweging Rethinking Economics. Via debatten, lezingen, acties, projecten en andere activiteiten proberen we economie diverser en toegankelijker te maken. Wij vinden dat het huidige economische veld- en onderwijs nog te weinig bezig zijn met acute maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede, en brede democratie. Niet-orthodoxe stromingen, zoals onder andere Ecologische economie, Feministische Economie, Post-Keynesiaanisme, Marxistische-, of Oostenrijkse economische analyse, verdienen meer ruimte in de wetenschap en aandacht onder elkeen geïnteresseerd om de bovenvermelde problemen te analyseren én tegemoet te komen. We geloven ook dat de economische wetenschap gebaat is van interdisciplinariteit en dus veel kan leren van andere (sociale) wetenschappen! Dus voor álle studenten; voorkennis is bijzaak, iedereen met interesse of vragen hiertoe welkom!

Future activities

No activity planned.

Past activities

Information

General information

Abbreviation
re9000
Parent
Werkgroepen en Verenigingen Konvent
Website
https://www.rethinkingeconomics.gent/
Email
re9000@student.ugent.be
Legal entity
Unincorporated association