Detailpage Liberaal Vlaams Studentenverbond

Description

Het Liberaal Vlaams Studenten Verbond Gent verenigt sinds 1930 studenten die het liberale gedachtengoed genegen zijn. We organiseren lezingen en debatten om actuele problemen te verkennen en liberale perspectieven te bieden. Daarnaast zijn we ook een hechte vriendengroep. We zetten daarom ook in op clubavonden, interne opleidingen, cantussen en allerlij studentikoze activiteiten. We omschrijven ons als kritisch, studentikoos, partij onafhankelijkheid en vooral liberaal.

Logo

General information

Name
Liberaal Vlaams Studentenverbond
Abbreviation
lvsv
Parent
Politiek en Filosofisch Konvent
Website
http://www.lvsvgent.be/
Email
lvsv@student.ugent.be
Legal entity
Unincorporated association