Detailpage Home Konvent

Het Home Konvent (HK) is de overkoepelende organisatie die alle homeraden van de 5 UGent homes en 3 niet-UGent homes verenigt. Home Astrid, Bertha, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen verwelkomen elk jaar de nieuwe bewoners aan de universiteit en Confabula, Mercator en Savania nemen de hogeschoolstudenten van HoGent en Artevelde onder hun hoede. Het Home Konvent is de link tussen de homeraden en de dienst Huisvesting van UGent, door het organiseren van vergaderingen waarbij organisatorische en technische aspecten besproken en geadviseerd worden. Het HK ondersteunt haar lidverenigingen ook om hun werking zo vlot mogelijk te laten lopen. Daarnaast organiseert het HK activiteiten om de verschillende homes dichter bij elkaar te brengen en de homeraadsleden verder met elkaar te verbinden. Als laatste pijler vormt het Home Konvent de brug tussen de verenigingen en de Vergadering der KonventsVoorzitters (VKV) en Stad Gent. Zodoende om op beleidsniveau de belangen van de homebewoners te behartigen.

Future activities

No activity planned.

Information

General information

Abbreviation
hk
Parent
Dienst StudentenActiviteiten
Number of associations
5
Website
http://www.homekonvent.be/
Email
hk@student.ugent.be
Legal entity
Unincorporated association