ActivitiesTitle Association Start time End time Location
Filmavond Tomo No Kai 12/14/23, 7:30 PM 12/14/23, 10:00 PM Campus Boekentoren, Blandijn - Lokaal 0.4
Clubavond Tomo No Kai 12/7/23, 7:30 PM 12/8/23, 12:00 AM Worlds' End Comics & Games Center
Bowlen Tomo No Kai 11/30/23, 8:00 PM 11/30/23, 10:00 PM O'Learys
TnoK Naar het GUSO Tomo No Kai 11/28/23, 8:00 PM 11/28/23, 9:30 PM Christus Koningkerk
Karaoke Tomo No Kai 11/23/23, 7:00 PM 11/24/23, 12:00 AM Therminal - Turbinezaal
Omamori Event Tomo No Kai 11/16/23, 7:30 PM 11/16/23, 10:00 PM Campus Boekentoren, Blandijn - Lokaal 1.13
TNOAK On Ice Tomo No Kai 11/14/23, 8:00 PM 11/14/23, 10:00 PM Kristalijn
Cocktail Party Tomo No Kai 11/9/23, 7:00 PM 11/10/23, 12:30 AM BobaCat
Yami Yami eetavond Tomo No Kai 10/26/23, 7:30 PM 10/26/23, 11:00 PM Yami Yami Restaurant
Politics and Sex in Pink Films Tomo No Kai 10/24/23, 7:30 PM 10/24/23, 10:00 PM Campus Boekentoren, Blandijn - AUD 4
Zuru Zuru Lecture Tomo No Kai 10/19/23, 7:30 PM 10/19/23, 10:00 PM Campus Boekentoren, Blandijn - AUD 4
Tomo no Karaoke Tomo No Kai 5/15/23, 4:00 PM 5/15/23, 11:59 PM Therminal, Turbinezaal
Haiku with Prometheus Tomo No Kai 5/9/23, 6:00 PM 5/9/23, 10:00 PM Blandijnberg, lokaal -1.92
Tomo no Kendo Tomo No Kai 5/8/23, 7:45 PM 5/8/23, 9:00 PM Sporthal "TOLHUIS"
Kimono Workshop Tomo No Kai 5/8/23, 7:00 PM 5/8/23, 11:00 PM Blandijnberg, Lokaal 5.5