Markets: Recession or Depression - Clarity on the current and future financial climate

Association
Capitant Gent
Start time
10/12/22, 5:00 PM
End time
10/12/22, 9:00 PM
Location
Auditorium Quetelet
Terrain type
Ghent University
Type of activity
Reading

Description

Een panelgesprek over het huidige financiële klimaat. Onderwerpen zoals inflatie, het sentiment, overheidsingrijpen, de woelige markten enzovoort worden besproken.

Sprekers: Koen Schoors, William De Vijlder, Vincent Van Dessel, Sophie Geukens.