Coronamaatregelen voor studentenverenigingen

Laatste update op 02/11/2020

Wij proberen zo duidelijk mogelijke richtlijnen en protocollen voor jullie te voorzien. Deze richtlijnen worden uitgewerkt door de corona-commissie. Deze commissie bestaat uit Nicolas Vander Eecken (studentenbeheerder DSA), Maarten Buytaert (GSR), Anneke Vanden Bulcke (studentenambtenaar van Stad Gent), afdelingshoofd Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, een coördinator Security, een afgevaardigde van de politiediensten en een expert op het vlak van microbiologie.

Donderdag, 27 oktober, is het Vlaamse Ministerie samengekomen om nieuwe corona-maatregelen op te stellen. De VKV is na de persconferentie samengekomen om de gevolgen van deze maatregelen te verhelderen. Tijdens dit overleg werd er iets al snel duidelijk. Vanaf woensdag 28 oktober, 24:00u zal het helaas niet meer mogelijk zijn om fysieke activiteiten te organiseren. De genomen maatregelen zullen binnen 4 weken opnieuw geëvalueerd worden.

Dit wil niet zeggen dat we ons niet meer voor jullie, de studenten, zullen inzetten. Samen met de Konventen, het Centraal Bestuur van de UGent en andere stake-holders luisteren we naar signalen, vragen, feedback en ideeën om uit te zoeken hoe we de komende periode zo dragelijk mogelijk kunnen maken. Ondanks dat we niet meer in ons kantoor te vinden zijn, mogen jullie ons nog altijd contacteren voor vragen en/of bezorgdheden.

Als vereniging

Het gebrek aan fysieke activiteiten zou niet het wegvallen van contact moeten betekenen, integendeel! Juist nu hebben de studenten het des te meer nodig hun medestudenten te horen, een babbeltje te slaan, te leren kennen, ... Laat dus zeker de inspanningen niet zakken want de meerwaarde van de verenigingen is nog altijd enorm aanwezig.

Maar ook jij telt

Het is voor velen ook mentaal een zware periode die veel vragen en onzekerheden oproept. Als dit voor jou zo is, ben je hier zeker niet alleen in. Het is al zo vaak gezegd geweest, maar praat met je vrienden. Het is echt oké om even niet oké te zijn. Er is iemand in jouw omgeving die het snapt. Een babbel kan echt helpen.

Ook de UGent heeft middelen om jullie te helpen. Dit gaat van de monitoraten tot stuvers tot de studentenpsychologen en studentenartsen. De monitoraten en de studentenvertegenwoordigers kan je aanspreken als je bv. vindt dat een vak zich niet genoeg aanpast naar de huidige maatregelen. Zij zullen je helpen om een oplossing te vinden. Bij de studentenpsychologen en studentenartsen kan je terecht met allerlei bezorgdheden, hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijken. Zij helpen je graag op weg waar nodig.

Daarnaast kan je ook online terecht bij Start to Talk. Is deze stap te groot voor je? Neem dan eerst een kijkje op de Ufora pagina Student@warmUgent voor meer informatie en hou zeker de Facebook pagina en Instagram pagina van de UGent in de gaten de komende weken voor tips en een hart onder de riem. Samen kunnen we elkaar helpen om hier allen door te raken!