ActivitiesTitle Association Start time End time Location
VTK @ massacantus Vlaamse Technische Kring 12/13/23, 3:00 PM 12/14/23, 2:00 AM Schapenstal
Codesprint 3 Vlaamse Technische Kring 12/12/23, 5:00 PM 12/12/23, 10:59 PM Therminal
Goliarde Vlaamse Technische Kring 12/11/23, 8:00 PM 12/11/23, 10:59 PM Delta
Lopen op maandag Vlaamse Technische Kring 12/11/23, 6:30 PM 12/11/23, 8:00 PM Plateau
VTK @ IFK badminton Vlaamse Technische Kring 12/11/23, 5:00 PM 12/11/23, 10:00 PM GUSB
Sinterklaascantus Vlaamse Technische Kring 12/6/23, 7:00 PM 12/7/23, 2:00 AM Delta
VTK @ IFK Basketbal Vlaamse Technische Kring 12/6/23, 5:00 PM 12/6/23, 10:59 PM GUSB
VTK @ Zwemmarathon Vlaamse Technische Kring 12/6/23, 9:00 AM 12/6/23, 10:59 PM GUSB
Zwemtraining Vlaamse Technische Kring 12/5/23, 8:30 PM 12/5/23, 9:30 PM GUSB
PAL IV Vlaamse Technische Kring 12/5/23, 6:00 PM 12/5/23, 7:30 PM Plateau
Goliarde Vlaamse Technische Kring 12/4/23, 8:00 PM 12/4/23, 10:59 PM Delta
VTK @ IFK veldvoetbal Vlaamse Technische Kring 12/4/23, 7:00 PM 12/4/23, 9:00 PM GUSB
LV Best Vlaamse Technische Kring 12/4/23, 6:30 PM 12/4/23, 9:00 PM Plateau
Lopen op maandag Vlaamse Technische Kring 12/4/23, 6:30 PM 12/4/23, 8:00 PM Plateau
VTK @ IFK minivoetbal dames Vlaamse Technische Kring 12/4/23, 5:00 PM 12/4/23, 10:00 PM GUSB