ActivitiesTitle Association Start time End time Location
Filologica's Zwanenzang Filologica 5/16/23, 8:22 PM 5/17/23, 3:22 AM Delta
Filologica's Cavafuif Filologica 5/2/23, 9:21 PM 5/3/23, 3:21 AM Delta
Filologica's Verkiezingscocktailavond Filologica 4/27/23, 9:20 PM 4/28/23, 2:20 AM Amber
Blandinia x Wetenschappen Speeddating Filologica 4/24/23, 5:19 PM 4/24/23, 10:19 PM Sterre
Filologica's Vriendjes-en Familiecantus Filologica 4/21/23, 8:17 PM 4/22/23, 3:18 AM Delta
24-uur van de Amber Filologica 4/17/23, 8:16 AM 4/18/23, 9:17 AM Amber
Filologica’s Galabal Filologica 3/31/23, 10:00 PM 4/2/23, 3:00 AM Madonna
Filologica's Infoavond Filologica 3/29/23, 6:10 PM 3/29/23, 10:10 PM Blandijn
Filologica's MVP Bonding Filologica 3/28/23, 6:09 PM 3/28/23, 10:09 PM Blandijn
Filologica's Pokeravond Filologica 3/27/23, 6:07 PM 3/27/23, 11:08 PM Amber
Praesidiumvergadering Filologica 3/26/23, 8:30 PM 3/26/23, 11:47 PM Therminal
Filologica's Kringavond Filologica 3/23/23, 7:00 PM 3/23/23, 10:14 PM Amber
Filolopica Filologica 3/22/23, 7:04 PM 3/22/23, 8:13 PM Zuidpark
Filologica's Spaghettiavond Filologica 3/21/23, 6:00 PM 3/21/23, 11:12 PM Therminal
Praesidiumvergadering Filologica 3/19/23, 8:30 PM 3/19/23, 10:46 PM Therminal